PRIVACYVERKLARING

Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywetgeving ingegaan. Dit betekent dat wij u op de hoogte moeten houden van onze privacyverklaring.

Dierenpension De Meenthoeve gevestigd aan de Meentsteeg 10 te Maarsbergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dierenpension De Meenthoeve
Meentsteeg 10
3953 MV MAARSBERGEN
tel: 033 2861580
www.meenthoeve.nl

Anke de Jong- Jansen is de functionaris Gegevensbescherming van onze firma. Zij is te bereiken via info@meenthoeve.nl

Dierenpension De Meenthoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich heeft aangemeld voor een reservering en/of boeking voor uw hond of kat.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • naam hond en/of kat
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Dierenpension De Meenthoeve verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • vastleggen en bevestigen boeking
  • opmaken en versturen van facturen

Dierenpension De Meenthoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra u zich uitschrijft bent u niet meer zichtbaar in ons bestand. Dierenpension De Meenthoeve verstrekt geen gegevens aan derden. Dierenpension De Meenthoeve gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Anke de Jong- Jansen via het e-mailadres info@meenthoeve.nl

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u aangegeven organisatie te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het emailadres info@meenthoeve.nl

Dierenpension De Meenthoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact met ons op. Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Dierenpension De Meenthoeve